card
Барааны мэдээлэл
Эмчилгээний том багц
240,000 x 1 = Төгрөг MNT 240,000 Төгрөг MNT
Хүлээн авагч:
Захиалгын мэдээлэл
0
0
discount -
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Төлбөр баталгаажсанаас хойш Улаанбаатар хотод 48 цагийн дотор заасан хаягт хүргэнэ. Хөдөө орон нутагт орон нутгийн тээврийн болон шуудангийн үйлчилгээ үзүүлдэг үйлчилгээний байгууллагаар хүргүүлнэ. Орон нутгийн шуудангийн төлбөрийг үйлчлүүлэгч хариуцна.

  • Хаан Банк 5598 061 421 Рэнцэнханд