card
Барааны мэдээлэл
Curology эмчилгээний жижиг багц
85,000 x 1 = Төгрөг MNT 85,000 Төгрөг MNT
Хүлээн авагч:
Захиалгын мэдээлэл
0
0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Төлбөр баталгаажсанаас хойш Улаанбаатар хотод 14-21 хоног дотор заасан хаягт хүргэнэ. Хөдөө орон нутагт 16-23 хоног дотор орон нутгийн тээврийн болон шуудангийн үйлчилгээ үзүүлдэг үйлчилгээний байгууллагаар хүргүүлнэ.

  • Хаан банк, Хас банк, Төрийн банк, Улаанбаатар банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Most money үйлчилгээний хэрэглэгчид QPay ашиглан төлбөр тооцоо хийх боломжтой.